ΕΣΠΑ - Τι είναι

Στην ουσία είναι Ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονται για την ανάπτυξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιους αφορά

Αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
Συχνά προκυρήσσονται και προγράμματα που αφορούν υπο σύσταση επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηματίες.

0 %

ποσοστό
εγκρισημότητας

Τι σας προσφέρουμε

Έλεγχος επιλεξιμότητας ΚΑΔ

Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης

Καταγραφή βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης

Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης για την ενίσχυση των επενδύσεων

Προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Εκπόνηση μελέτης - φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης

Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης

Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων

0
ευρώ σε επιδοτήσεις

Ενεργά προγράμματα

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Η διαδικασία που ακολουθούμε

Δωρεάν προαξιολόγηση υπηρεσίας

    Προαξιολόγηση

    Υποβολή πρότασης

    Υλοποίησηπρότασης

    Παρακολούθηση νέων προγραμμάτων

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για προγράμματα που σας αφορούν