Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Ταμείο Ανάκαμψης - Τι είναι

Είναι ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοδότησης σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, ο οποίος για την Ελλάδα διαθέτει:

 • 18,43 δις ευρώ σε επιδοτήσεις κατά 50% τουλάχιστον των ιδίων κεφαλαίων των επενδυτών
 • 12,73 δις ευρώ σε δάνεια για τη στήριξη των επενδύσεων των επιχειρήσεων προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή /και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς
0

δις ευρώ
2021 έως 2026

Σε ποιους παρέχεται

Το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχεται σε επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν:

ψηφιακός μετασχηματισμός

πράσινη μετάβαση

εξωστρέφεια

καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη

συνεργασίες, εξαγορές & συγχωνεύσεις

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια είναι:

 • Γήπεδα: αγορά ή μίσθβση
 • Κτήρια: αγορά ή μίσθωση
 • Εξοπλισμός αγορά
 • Οχήματα αγορά ή μίσυωση
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά έξοδα
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Το Ταμείο Ανάκαμψης συγχρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων, σε ποσοστό έως 50%

John Fitzgerald "Jack" Kennedy

Η αλλαγή είναι ο νόμος της ζωής και εκείνοι που κοιτάζουν μόνο στο παρελθόν ή στο παρόν είναι σίγουρο ότι θα χάσουν το μέλλον

Οι υπηρεσίες μας

Προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Εκπόνηση μελέτης - φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης

Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης

Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Προσφέρουμε λύσεις

Επικοινωνείστε μαζί μας

  Δωρεάν προαξιολόγηση υπηρεσίας