Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών νόμου 2ης ευκαιρίας

Ο νέος νόμος (ν.4738/2020) «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

0 %

ποσοστό
επιτυχίας

beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash

Ποιους αφορά

Φυσικά & νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητητα που:

 • Το σύνολο των οφειλών τους είναι άνω των 10.000 ευρώ.
 • Δεν έχουν αιτηθεί υπαγωγή σε πτώχευση ή προπτωχευτική διαδικασία
 • Δεν έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου ή ΦΚΑ, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κοκ.
 • Δεν έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

Ρύθμιση οφειλών

Ρυθμίζονται οφειλές προς τράπεζες, funds, Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης)

Μέσω αιτήματος στην πλατφόρμα ρυθμίζονται οι οφειλές βάσει: ,
(α) των φορολογικών στοιχείων
(β) της περιουσιακής κατάστασης και
(γ) του ποσού που ο οφειλέτης δηλώνει ότι μπορεί να αποπληρώσει

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει:
(α) έως 240 μηνιαίες δόσεις για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
(β) έως 420 μηνιαίες δόσεις για τις τράπεζες και τα Funds

Εφόσον η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών σας είναι μικρότερη από τις οφειλές σας, γίνεται αντίστοιχη διαγραφή των οφειλών.

Προβλέπεται για το Δημόσιο διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και του 95% των προστίμων και για τις τράπεζες διαγραφή του 100% των τόκων υπερημερίας.

προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις

ρυθμίστε τις οφειλές σας και απαλλαγείτε από τα βάρη που σας κρατάνε πίσω

Οι υπηρεσίες μας

Δωρεάν προαξιολόγηση υπηρεσίας

  Δημιουργούμε την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής 

  Yποβάλουμε την αίτηση υπαγωγής καταθέτοντας την αντίστοιχη πρόταση ρύθμισης 

  Διαχειριζόμαστε την πλατφόρμα  από την αρχή έως και την τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας

  Τρία βήματα επιτυχίας

  Η διαδικασία που ακολουθούμε

  Προαξιολόγηση

  Ελέγχουμε την πληρότητα των κριτηρίων που απαιτούνται για την υπαγωγή της αίτησης

  Εκτίμηση ρύθμισης

  Σας δίνουμε γραπτή εκτίμηση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών σας (Haircut, δόσεις κλπ)

  Υπαγωγή αίτησης

  Προχωράμε σε οριστική υπαγωγή της αίτησης ρύθμισης στην πλατφόρμα